Quê hương – Đoàn Minh Hợp

0
Quê hương – Đoàn Minh Hợp

Quê hng li m à i
Quê hng ting su ng li "chào anh"
Quê hng gió mát yên lành
Quê hng vn chui lá xanh rp mùa

Quê hng bt c mò cua
Quê hng con nít nô ùa di trng
Quê hng lp lánh ch hng
Quê hng cô bé tròn cng hin hòa

Quê hng li dn ca ba
Quê hng v mui mn mà min xuôi
Quê hng nc chy cát bi
Quê hng mc mc trong tôi thu nào

Quê hng chót vót me cao
Quê hng áo vi c ào tung bay
Quê hng sâu m tng ngày
Quê hng rut tht sum vy mùng nm!

Quê hng bin o anh nm
Hoàng Sa nhum máu hn cm quân thù
Quê hng m li cn câu
Trng Sa bia m khc sâu tm lòng!


Xem thêm:  Có cầu Cần Thơ - Nguyễn Thành Sáng