Những giọt lệ – Hàn Mặc Tử

0
Những giọt lệ – Hàn Mặc Tử

Tri hi, bao gi ti cht i?
Bao gi ti ht c yu v,
Bao gi mt nht tan thnh mu
V khi lng ti cng ta si?

H xa ri khn nu li,
Lng thng cha , mn cha ba
Ngi i, mt na hn ti mt,
Mt na hn ti bng di kh.

Ti vn cn y hay u?
Ai em ti b di tri su?
Sao bng phng n trong mu huyt,
Nh xung lng ti nhng git chu?


Xem thêm:  Đi giữa mù sương - Ngô Chí Trung