Khóc bạn – Lê Hải Châu

0
Khóc bạn – Lê Hải Châu

hỡi bạn hiền ơi,

chi để hóa người !

Trời không độ kẻ già nua,

Chẳng thương kẻ khó chẳng chừa người đau.

Nét cười xưa hỏi còn đâu,

Còn đâu nhuốm màu .

về cõi niết bàn,

Để ta ở lại bụi mờ.

Xót lòng hòa lệ thành thơ,

Cúi xin vái trước ảnh thờ chiều nay.

./.


Xem thêm:  Với bạn bè... - Phạm Khang