Nhìn lại tuổi thơ

0
Nhìn lại tuổi thơ

c thi gian quay tr li tui th
tha h mng m trong cuc sng
Du bit rng vn ch là m ngóng
Cái tui th nhanh chóng ã trôi xa

Thi lm m sao mà vui th nh
Lúc tr trâu chng bn tâm suy ngh
Nh ngày nào cng b m rày la
Vì tan hc thng ánh ln la cà

Gi ngh li thy xa vi quá i
c nguyn kia sut i luôn mong mi
Xin mt ln lc li v tui th
Ngm li mình sao li quá ngây ngô

Thu xa xa di kh mong nhanh ln
Gi ln ri thích v tui th hn
Cuc sng này vn còn nhiu trn tr
Ch mong rng c nhìn li tui th.


Xem thêm:  Tuổi thơ - Thuận Hữu