Nhàn – Nguyễn Bỉnh Khiêm

0
Nhàn – Nguyễn Bỉnh Khiêm

Một mai, một cuốc, một cần câu
dầu ai vui thú nào
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn, người đến chỗ lao xao
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao
đến gốc cây, ta sẽ nhắp
Nhìn xem phú quí, tựa


Xem thêm:  Top 19 Bài thơ hay viết về giây phút chia tay tuổi học trò