Người đi người ở – Mai Văn Phấn

0
Người đi người ở  –  Mai Văn Phấn

Nỗi đau rỉ máu

Còn bên kia đồi

Bao người yêu dấu

Chìm vào mây trôi…

Người mất chẳng đi

Ruộng vườn nhà cửa

Người ở quay về

Xây thành hang ổ.

Thời gian nham nhở

Ngày lẫn vào đêm

Day dứt đi tìm

Nắm xương đồng đội.

Nào ai có hỏi

Phần cho tôi đâu

Đất ấm vào ngực

Trời yên trên đầu.

Ngọn gió đổi màu

Trườn qua cát bỏng

Người dễ thấp hèn

Lúc trời cao rộng.

Đất đưa người sống

Nhớn nhác đi tìm

Mảnh đời để quên

Của người đã khuất.

Đồng tiền lạnh ngắt

Buốt tận mồ sâu

Đen bạc lừa nhau

Đốt lên tàn bạo.

Giật mình hư ảo

Ngỡ còn chiến tranh

Họa bất thình lình

Từ nhà hàng xóm.

Rồi đến một sớm

Gió biết thầm thì

Rồi người ở lại

Tốt như người đi…


Xem thêm:  Câu nói hay về tiền tài sâu sắc nhất đáng để bạn suy ngẫm