Người đàn ông của tôi – Nguyễn Thế Hoàng

0
Người đàn ông của tôi – Nguyễn Thế Hoàng

Người đàn ông của tôi
Trách anh mang tôi khỏi
Tháp ngà tuổi tinh khôi
Nở để tôi xa lạ
Giữa dòng đời xa xôi..!
Người đàn ông của tôi
Nào đâu tôi hiểu thấu
Bao mặt trái cuộc đời
Chưa một lần chạm đến
Ðể giờ tình chia phôi..!
Người đàn ông của tôi
Biết đời mình vướng mắc
Sao cứ giao ước lời
Ðể tim non rướm máu
Ðau thương cho kiếp người!
Người đàn ông của tôi
Quên rồi lời hẹn ước
Chim Phụng Hoàng liền đôi
Thác đồng quan đồng quách
Sống đồng tịch đồng thời…
Người đàn ông của tôi
Hãy trả tôi tuổi ngọc
Tuổi dại khờ ô môi
Bởi tình đầu vụng dại
Giờ tình xa…xa thôi..!!
(Tạ tội em)


Xem thêm:  Cảm nhận ý nghĩa sâu sắc qua những vần thơ cuộc sống nghèo vang danh