Người đàn ông của tôi – Nguyễn Thế Hoàng

0
Người đàn ông của tôi – Nguyễn Thế Hoàng

Ngi àn ông ca tôi
Trách anh mang tôi khi
Tháp ngà tui tinh khôi
N tôi xa l
Gia dòng i xa xôi..!
Ngi àn ông ca tôi
Nào âu tôi hiu thu
Bao mt trái cuc i
Cha mt ln chm n
Ð gi tình chia phôi..!
Ngi àn ông ca tôi
Bit i mình vng mc
Sao c giao c li
Ð tim non rm máu
Ðau thng cho kip ngi!
Ngi àn ông ca tôi
Quên ri li hn c
Chim Phng Hoàng lin ôi
Thác ng quan ng quách
Sng ng tch ng thi…
Ngi àn ông ca tôi
Hãy tr tôi tui ngc
Tui di kh ô môi
Bi tình u vng di
Gi tình xa…xa thôi..!!
(T ti em)


Xem thêm:  Gửi dấu yêu! - Violet Hoa