Ngẫu hứng gia đình

0
Ngẫu hứng gia đình

Bố (Kẻ nát , mắng thằng con ):
Ác lặn xăm xăm bước
Gà kêu lủi thủi về
Quan lớn hết, bé hết
Mê!
Con (Con bạc cãi lại cha):
Một năm mười hai tháng
Một tháng ba mươi ngày
Chai lớn hết, bé hết
Say!
Mẹ (người chúng kiến cảnh cãi nhau, đập phá):
Trông lên tường xách đổ
Xuống: bát đĩa vỡ rồi
Bố thế, con cũng thế
Thôi!


Xem thêm:  Nhớ nhà chiều đông - Nguyễn Đình Huân