Mong ngày hạnh phúc – Nguyễn Quang Long

0
Mong ngày hạnh phúc – Nguyễn Quang Long

Ngm cnh bên nàng gia bui ông
K môi ng la cháy trong lòng
Êm m quyn ái tròn tâm i
Lng l an tình tha d trông
K gi luôn vi ân tri m
Ngi trao mãi gi ngha tran nng
M ngày hnh phúc ta tròn mng
c sng chung nhà vn c mong.


Xem thêm:  Nguyện ước đầu xuân - Trúc Thanh