Mong ngày hạnh phúc – Nguyễn Quang Long

0
Mong ngày hạnh phúc – Nguyễn Quang Long

Ngắm cảnh bên nàng giữa buổi đông
Kề môi ngỡ lửa cháy trong lòng
Êm đềm quyện ái tròn tâm đợi
đan tình thỏa dạ trông
Kẻ giữ luôn vời ân trải đượm
Người trao mãi gợi nghĩa tran nồng
Mơ ngày hạnh phúc ta tròn mộng
Được sống chung nhà vẹn ước mong.


Xem thêm:  Bế Thành Long – Thi ca là người bạn đồng hành thủy chung