Mời vào – Võ Quảng

0
Mời vào – Võ Quảng

– Cốc, cốc, cốc! 
– Ai gọi đó? 
– Tôi là Thỏ 
– Nếu là Thỏ 
Cho xem tai 

– Cốc, cốc, cốc! 
– Ai gọi đó? 
– Tôi là Nai 
– Thật là Nai 
Cho xem gạc 

– Cốc, cốc, cốc! 
– Ai gọi đó? 
– Tôi là Vạc 
– Đúng là Vạc 
Cho xem chân 

– Cốc, cốc, cốc! 
– Ai gọi đó? 
– Tôi là Gió 
– Xin mời vào! 

Kiễng chân cao 
Trèo qua cửa 
Cùng soạn sửa 
Đón lên 
Quạt mát thêm 
Hơi cả 
Reo hoa lá 
Đẩy buồm … 
Đi khắp miền 
Làm việc tốt

Xem thêm:  Nguyễn Trãi với tập thơ Quốc âm thi tập – Tập thơ Nôm bất hủ P2

Bình luận bài viết

avatar
  Nhận thông báo qua email  
Nhận thông báo cho