Mời vào – Võ Quảng

0
Mời vào – Võ Quảng

– Cốc, cốc, cốc! 
– Ai gọi đó? 
– Tôi là Thỏ 
– Nếu là Thỏ 
Cho xem tai 

– Cốc, cốc, cốc! 
– Ai gọi đó? 
– Tôi là Nai 
– Thật là Nai 
Cho xem gạc 

– Cốc, cốc, cốc! 
– Ai gọi đó? 
– Tôi là Vạc 
– Đúng là Vạc 
Cho xem chân 

– Cốc, cốc, cốc! 
– Ai gọi đó? 
– Tôi là Gió 
– Xin mời vào! 

Kiễng chân cao 
Trèo qua cửa 
Cùng soạn sửa 
Đón lên 
Quạt mát thêm 
Hơi cả 
Reo hoa lá 
Đẩy buồm … 
Đi khắp miền 
Làm việc tốt


Xem thêm:  Khám phá 99 bài thơ hán việt về cuộc sống được săn đón nhiều nhất