Bóc lịch – Bế Kiến Quốc

0
Bóc lịch – Bế Kiến Quốc

Em cầm tờ lịch cũ 
– Ngày hôm qua đâu rồi? 
Ra ngoài sân hỏi bố 
Xoa đầu em bố cười: 

– Ngày hôm qua ở lại 
Trên cành hoa trong vườn 
Nụ hồng lớn thêm mãi 
Đợi đến ngày toả hương 

– Ngày hôm qua ở lại 
Trong hạt lúa mẹ trồng 
Cánh đồng chờ gặt hái 
Chín vàng màu ước mong 

– Ngày hôm qua ở lại 
Trong vở hồng của con 
Con học hành  
Là ngày qua vẫn còn…


Xem thêm:  Rừng mơ - Trần Lê Văn