Mặt trời xanh của tôi – Nguyễn Viết Bình

0
Mặt trời xanh của tôi – Nguyễn Viết Bình

ã có ai lng nghe 
Ting ma trong rng c? 
Nh ting thác di v 
Nh ào ào trn gió. 

ã ai lên rng c 
Gia mt bui tra hè? 
Gi u lên thm c 
Nhìn tri xanh lá che… 

ã ai bit gió m 
Thi n t khi nào? 
T khi rng c n 
Hoa vàng nh hoa cau. 

ã có ai dy sm 
Nhìn lên rng c ti? 
Lá xoè nh tia nng 
Ging ht nh mt tri. 

Rng c i, rng c! 
Lá p, lá ngi ngi 
Tôi yêu, thng vn gi 
Mt tri xanh ca tôi.


Xem thêm:  Cảnh đoạn trường - Thái Can