Mặt trời xanh của tôi – Nguyễn Viết Bình

0
Mặt trời xanh của tôi – Nguyễn Viết Bình

Đã có ai lắng nghe 
Tiếng mưa trong rừng cọ? 
Như tiếng thác dội về 
Như ào ào trận gió. 

Đã ai lên rừng cọ 
Giữa một buổi trưa hè? 
Gối đầu lên thảm cỏ 
Nhìn trời xanh lá che… 

Đã ai biết gió ấm 
Thổi đến tự khi nào? 
Từ khi rừng cọ nở 
Hoa vàng như hoa cau. 

Đã có ai dậy sớm 
Nhìn lên rừng cọ tươi? 
Lá xoè như tia nắng 
Giống hệt như mặt trời. 

Rừng cọ ơi, rừng cọ! 
Lá đẹp, lá ngời ngời 
Tôi yêu, thường vẫn gọi 
Mặt trời xanh của tôi.


Xem thêm:  Người đi tìm hình của nước (Chế Lan Viên) – Hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác