Quê chiều – Lê Hải Châu

0
Quê chiều – Lê Hải Châu
vừa gác Non Đoài,
Đôi con cò trắng khoan thai .
Ráng hồng đỏ rực triền đê,
Đỏ sông, đỏ chiếc vó bè đầu sông.
Đàn trâu gặm cỏ trên đồng,
Chẳng cần ai gọi trở về.
Thanh bình thay cảnh chiều quê,
Mênh mang sông nước, bốn bề ráng pha.
./.

Xem thêm:  Chuông Mơ – Tập thơ được yêu thích nhất mọi thời đại của Nguyễn Tất Nhiên