Nghệ nhân Bát Tràng – Hồ Minh Hà

0
Nghệ nhân Bát Tràng – Hồ Minh Hà

Em cm bút v lên tay 
t Cao Lanh bng n y sc hoa 
Cánh cò bay l, bay la 
Lu tre u xóm, cây a gia ng 
Con ò lá trúc qua sông 
Trái m tròn trnh, qu bòng ung a 
Bút nghiêng lt pht ht ma 
Bút trao gn nc Tây H ln tn 
Hài hoà ng nét hoa vn 
Dáng em, dáng ca ngh nhân Bát Tràng


Xem thêm:  Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử