Nghệ nhân Bát Tràng – Hồ Minh Hà

0
Nghệ nhân Bát Tràng – Hồ Minh Hà

Em cầm bút vẽ lên tay 
Đất Cao Lanh bỗng nở đầy sắc hoa 
Cánh cò bay lả, bay la 
Luỹ tre đầu xóm, cây đa giữa đồng 
Con đò lá trúc qua sông 
Trái mơ tròn trĩnh, quả bòng đung đưa 
Bút nghiêng lất phất hạt mưa 
Bút trao gợn nước Tây Hồ lăn tăn 
Hài hoà đường nét hoa văn 
Dáng em, dáng của nghệ nhân Bát Tràng


Xem thêm:  Lẽ ghét thương - Nguyễn Đình Chiểu