Ma tuý – Thế Lữ

0
Ma tuý – Thế Lữ

I
Khi chiu ln, khi huyn ln
Mt say u ngn n dn lu.
Tng bu my gi h v,
Tng vng trng l m h u y.
u ta chn ny?
Nm trong H Hng gi tay V Tnh
Nh to bn hu quanh mnh
Trng ra vn c m hnh nh khng
u t ri b ci lng
Hnh hi vt chc bnh bng phiu dao
Dt d, tr thp hn cao
Thong qua ngn cnh o o Thin Tin.

II
Khi huyn ln khi huyn ln
Mng pha hi ta my huyn trong my
Bu tri nng ngt hng ngy
Ka trng trong m trong say mun hnh
Lung linh vng di cung Qunh
Nhp nhng bin hin nhng mnh Tin Nga
Chp chn gn tng nh xa
Ngc reo mun ting n ca im lm
Hng chu lng l ri chm
Di h trong bic. Bn thm m m
Hai c l lt nghing nm
Hai c ng thp hng trm hai bn

*

Khi huyn ln khi huyn ln
Thuyn tri lng thng. o Nguyn u ri?


Xem thêm:  Bài thơ Đêm thao thức – Nhà thơ Mạc Phương