Ma tuý – Thế Lữ

0
Ma tuý – Thế Lữ

I
Khói chiều lên, khói huyền lên…
Mắt say đậu ở ngọn đèn dần lu.
Tưởng bầu mây gió hư vô,
Tưởng vừng lạ đâu đây.
Ở đâu ta ở chốn này?
Nằm trong Hờ Hững gối tay
Nhỏ to bạn hữu quanh mình
Trông ra vẫn có mà không
Ưu tư rời bỏ cõi lòng
Hình hài vụt chốc bình bồng phiêu dao…
Dật dờ, trí thấp hồn cao
Thoáng qua ngàn cánh áo đào Thiên Tiên.

II
Khói huyền lên… khói huyền lên…
Mộng pha hơi tía mây huyền trong mây
nồng ngát hương ngây
Kìa trông trong đắm trong say muôn hình
Lung linh vàng dội cung Quỳnh
Nhịp nhàng biến hiện những mình Tiên Nga
Chập chờn gần tưởng như xa
Ngọc reo muôn tiếng đờn ca
Hàng châu rơi chìm
Dưới hồ trong biếc. – Bên thềm đăm đăm
Hai cô lả lướt nghiêng nằm
Hai cô đứng thắp hai bên…

*

Khói huyền lên… khói huyền lên
trôi lững thững. – Đào Nguyên đâu rồi?


Xem thêm:  Một vị tướng về hưu - Nguyễn Đức Mậu