Lục bát hành khất – Tú Trinh

0
Lục bát hành khất  –  Tú Trinh

lang thang hành khất nụ cười

chào thiết tha suốt mùa tươi phấn hồng

xuân nhíu mày

cải trổ ngồng

vàng hoa chưa kịp tỏ lòng với xanh

đồng bằng

đâu sóng chòng chành

giữa niềm vui lẫn mong manh nụ buồn

sớm mai khoe vội cánh chuồn

rung một nhịp gọi mưa nguồn về thăm

phố nâu xa tiếng sâm cầm

hành khất nụ…

gặp dương cầm

mím môi

van mưa về quanh vành nôi.


Xem thêm:  Bài thơ Hãy Quên Đi (Ngạo Nhiên): Để cuộc đời…sống mãi với niềm vui