Lạc mất quần (18+)

0
Lạc mất quần (18+)

Hôm qua tắm suối
Treo cái xà lỏn trên cành hoa sim
Ai lượm được thì cho tui xin
Đố ai dám để “làm tin” trong nhà
Quần tui sứt chỉ đường tà
Thêm hai miếng vá gọi là …Trân châu(?)
Quần tui sứt chỉ đã lâu
Mấy lần định lấy để …lau đồ dùng
Lại thêm bị giãn …dây thun
Phải lấy dây thừng cột mới …giữ nguyên

Một mình giữa suối …”tắm tiên”
Mất cái xà lỏn thật “phiền” biết bao!
Ngâm mình mãi dưới suối sâu
Dưới chân cá rỉa,trên đầu muỗi bu
Mấy rõ là …ngu
“Đồ chơi” mà cứ tưởng …mồi câu,cắn hoài!!!
-LẠC MẤT QUẦN-

Xem thêm:  Ngày sanh của Rắn - Phạm Công Thiện