Khi con tu hú – Tố Hữu

0
Khi con tu hú – Tố Hữu

Khi con tu hú gọi bầy
Lúa chiêm đang chín ngọt dần
Vườn râm dậy ngân
Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào
càng rộng càng cao
Đôi con diều sáo lộn nhào từng không…

Ta nghe hè dậy bên lòng
Mà chân muốn đạp tan phòng, hè ôi.
Ngột làm sao, chết uất thôi
Con chim tu hú ngoài trời cứ kêu!

, -1939

Bài thơ Khi con tu hú được sáng tác trong nhà lao Thừa Phủ, khi tác giả mới bị bắt giam ở đây.

Tu hú là loài chim lông màu đen (con mái lông đen có đốm trắng), lớn hơn chim sáo, thường kêu và đầu .


Xem thêm:  Thề nguyền - Nguyễn Du