Buổi sáng mùa hè – Lê Hải Châu

0
Buổi sáng mùa hè – Lê Hải Châu

Sương giăng ướt vạt cỏ mềm

Hừng đông vừa dựng, màn đêm nhạt dần

Mặt hồ gợn sóng lăn tăn

Cuốc kêu đồng gần đồng xa

Nắng nhiều nên đã tàn hoa

Chỉ còn tím biếc nụ cà vườn sau

Giọt sương như hạt minh châu

Ánh lên đủ bảy sắc màu lung linh

Búp Sen se sẽ cựa mình

Chuồn chuồn đạp nước rung rinh cánh bèo

Một vùng bát ngát thân yêu

Gió thơm ve vuốt cánh diều trời quê.

./.


Xem thêm:  Sài Gòn thương - Minh Long