Hồi âm Sài Gòn

0
Hồi âm Sài Gòn

Sài Gòn có nhớ Gió không
Nắng thơm xanh phố…áo hồng mưa bay
Lá me ngoan ghé
Bàn tay ngoan chạm bàn tay…rụt rè

Chiều nghiêng từng giọt cà phê
Đêm vin nghiêng về vầng
… thưa rằrg
Trái tim trắc bằng…Thơ ơi


Xem thêm:  Tháng hai này - Hồng Giang