Học trò – Nguyên Đỗ

0
Học trò – Nguyên Đỗ

Kính tng cô Ánh, cô Châu, cô Ly
thy Hoch, thy Cn, và thy Hng

Hc trò hay th thn
Ngi ngn ng nhìn tri
Trên cao có mây trôi
Di sân chim s nhy

Bàn tay khi táy máy
Níu tóc ai ngi trên
Ai quay li kên kên
Gi ò mình vô ti

Lá vàng ri trên li
My mùa thu trôi qua
Giòng th có nht nhòa
Tính nào cng tt y

Thy cô cng bit vy
Nht qi li nhì ma
Hc trò là th ba
Nhng dù sao cng thích

Không có trò tinh nghch
Ly ai thy kh u
Ly ai cô gin lâu
Khi trò làm cô khóc

My ln trò trn hc
Cô ghé li tn nhà
Mách vi M vi Cha
Trò gii mà phá lm

Trò thng cô m thm
Chng nói c mt câu
T ó ành cúi u
Nghe thy cô dy bo


Xem thêm:  Bài thơ tình Toán học số 2