Bốn năm đại học – Tăng Minh Luân

0
Bốn năm đại học – Tăng Minh Luân

Thm thoát ã qua bn nm ri
K nim ngày nào vn trong tôi
Du bit rng s mãi xa xôi
Sao lúc này tim tôi bi ri.
Không bit gp nhau mt ln cui
Bn bè nói gì cho vui.

Tm bng trên tay bun và ti
Bút nghiêng ai vit cùng vi tôi.
Bn bè lâu nay ai có hiu
Tôi hc dt nhng tính hay kêu
Nu ai hiu c, cm n nhiu.

Bn nm nay tn quá nhiu xu
Bn bè chi trc chi tôi ngu.
Chi chung nhau sao không th
Gom góp cui k còn nhóm "N.G.U".

Nh nhé bn i i hc ó
K nim này phi ai cng có?
Hãy vui i ng có bun so
Cha m mình ã bt su lo.


Xem thêm:  Những bài thơ hay viết về Cha và Mẹ