Bốn năm đại học – Tăng Minh Luân

0
Bốn năm đại học – Tăng Minh Luân

Thấm thoát đã qua bốn năm rồi
Kỹ niệm ngày nào vẫn trong tôi
Dẫu biết rằng sẽ mãi xa xôi
Sao lúc này tim tôi bối rối.
Không biết một lần cuối
Bạn bè nói gì để cho vui.

Tấm bằng trên tay buồn và tủi
Bút nghiêng ai viết cùng với tôi.
Bạn bè lâu nay ai có hiểu
Tôi học dốt nhưng tính hay kêu
Nếu được, nhiều.

Bốn năm nay tốn quá nhiều xu
Bạn bè chơi trước chưởi tôi ngu.
Chơi chung nhau sao không thủ
Gom góp cuối kỳ còn nhóm "N.G.U".

Nhớ nhé bạn ơi đại học đó
này phải ai cũng có?
Hãy đừng có buồn so
mình đã bớt sầu lo.


Xem thêm:  Mối tình học trò