Hoài niệm tuổi học trò – Nguyễn Khắc Thiện

0
Hoài niệm tuổi học trò – Nguyễn Khắc Thiện

Tháng năm phượng đón ve về
một thoáng trường quê năm nào
Một thời áo trắng thanh tao
Một thời thơ mộng đã vào
Tháng năm phượng đỏ nở hoa
Tháng năm mình đã mái trường
Bạn xưa lớp cũ yêu thương
Bây giờ mỗi đứa mỗi phương xa vời
Dù có đi bốn phương trời
Vẫn luôn ghi nhớ một thời
Thầy cô thắm nghĩa thắm tình
Đi đâu cũng nhớ trường mình ngày xưa..
Một nhành đong đưa
Còn đây ký ức vẫn chưa xa rời.


Xem thêm:  Tình học trò - Hồng Dương