Hoa cỏ may – Xuân Quỳnh

0
Hoa cỏ may – Xuân Quỳnh

Cát vắng, sông đầy, cây ,
Không gian chuyển sang mùa.
Tên mình ai gọi sau vòm lá,
Lối cũ em về nay đã thu.

bay đi cùng với gió,
Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ.
Đắng cay gửi lại bao mùa cũ,
Thơ viết đôi dòng theo gió xa.

Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
mỏng mảnh như màu khói,
Ai biết lòng anh có đổi thay?


Xem thêm:  Chinh phụ ngâm - Đặng Trần Côn