Hò hẹn – Nguyễn Quang Hưng

0
Hò hẹn  –  Nguyễn Quang Hưng

Người hứa đưa tôi về chốn rêu phong đình chùa quan họ

Khép mở Bách Môn, Tiên Du trăm chiều mưa gió

Đan tay dồn trống gọi đêm nối ngôi

Ngõ tre ngàn xưa giờ lên phố rồi!…

Người hứa đưa tôi đi trắng mềm búp lan chân trần sóng nổi

Nuột nà sóng đen gót hồng hương sen

Liền chị liền anh chen đò lạc lối

Ka ra ô kê xênh xang nói cười

Người hẹn tôi cuối canh hát đêm Mười Hai tháng Giêng

Nghìn nghịt đồi Lim đố vui ăn tiền

Trẻ trai bây giờ có đâu hát mấy!

Tôi kéo tay mình qua đồi mây bay

Tóc trầm mi dài quán xá vơi đầy…

Người hẹn chờ tôi trong vườn Vương Phi

Lưng mềm lá dâu ơi sáo chân chì!

Ơ a ru hời đò ai tôi hát

Phố đông gót giày xuôi xuôi kiệu vàng

Còn ai tắm đêm dưới đèn cao áp?

Tôi thỉnh chuông chùa đợi tiểu tu chung

Tiểu bận ngồi xe búp bê hoa hồng

Gọi đò chẳng thưa lới lơ người hát

Tôi về chợ buôn khế chua mơ chát

Lở bồi một chuyến đò ngang…


Xem thêm:  Nhà Thơ Bùi Kim Anh Và Tập Thơ Lối Mưa (1999) Nổi Tiếng