Hãy vững bước – Ngạo Thiên

0
Hãy vững bước – Ngạo Thiên

Nếu đã biết xác thân này tạm mượn
Đến một ngày cũng trả lại
Sao trong oán hận tình thù
Hãy buông bỏ những gì không

Trong cảnh sống có vinh rồi có nhục
Hãy hiểu rằng do nghiệp phước mà ra
Đừng hờn trách với oán giận bất hoà
Ta với tâm từ bát ái

này không gì là
Đời thoáng qua thôi
Hãy chấp nhận khi qua rồi
Bao sầu khổ cho trôi vào quên lãng

Ai đang sống trong ê chề
Hãy đi hết đoạn đường đời
Dù cảnh đời ngang trái lệ sầu rơi
Hãy vững bước sẽ đến nơi hạnh phúc.


Xem thêm:  Mùa thu ương - Đoàn Nam