Hạnh phúc – Thanh Huyền

0
Hạnh phúc – Thanh Huyền

ng nói cuc i mình t nht nhé em
hnh phúc trong nhng iu gin d
trong ngày, trong êm
ng than phin cuc sng nhé em
hnh phúc ngay c khi em khóc
bi trái tim bun là trái tim vui
hnh phúc bình thng và gin d lm
là ting xe v mi chiu ca b
c nhà quây qun trong cn phòng nh
ch xi cm y bt phi n no
hnh phúc là khi êm v không có ting m ho
là ngn èn soi tng lai em sáng
là im mi mi khi lên bng
là ánh mt mt ngi l nh quen
hnh phúc là khi mình có mt cái tên
vy ng nói cuc i t nht nhé em
tui mi tám còn kh kho lm
ng tô v mt chân tri xa toàn màu hng thm
hnh phúc vn nguyên gia cuc i thng


Xem thêm:  Anh muốn về Hà Tĩnh quê em - Hồng Lĩnh