Hạnh phúc – Đức Minh

0
Hạnh phúc – Đức Minh

Có phi nàng ging bùa tình ái
Ép buc lòng tôi….. phi nh hoài
Hình nh má nàng xoa màu ngãi
Thoáng nhìn ã trói c tng lai

Tôi thy bóng tôi di gót nàng
Lót tng bc ngc ca cao sang
Hn tôi vi vã nm phía trc
Ch gót ai qua rt nh nhàng

Lòng tôi sung sng di bc i
Mc k i chê gã tình si
Làm sao h bit c hnh phúc
Ca k ón tình di bit ly


Xem thêm:  1978 ở Việt Nam - Nguyễn Tất Nhiên