Hạnh phúc – Đức Minh

0
Hạnh phúc – Đức Minh

Có phải nàng giăng bùa tình ái
Ép buộc lòng tôi….. phải nhớ hoài
Hình như má nàng xoa màu ngãi
Thoáng nhìn đã trói cả

Tôi thấy bóng tôi dưới gót nàng
Lót từng bước ngọc của cao sang
Hồn tôi vội vã nằm phía trước
Chờ gót ai qua rất nhẹ nhàng

Lòng tôi sung sướng dưới bước đi
đời chê gã tình si
Làm sao họ biết được hạnh phúc
Của kẻ đón tình dưới biệt ly


Xem thêm:  Giấc mơ hạnh phúc