Hạnh phúc mùa thu

0
Hạnh phúc mùa thu

Tôi cm tình ngi vi ý th
Cm thng cô lnh nhng mong ch
Ngi mang vun ht vào th y
Mà chng làm sao…xóa di kh

C khóc trong tâm cho nc mt
Ri ri chy ngc li vào tim
Su au c th mà hiu ht
bóng thu hoang im lìm

D khúc thu vàng còn sót li
Sao không phi ht d vãng i
Yêu thng âu có còn ng mãi
Mà kip l hoen vn ôm ghì

Ngi th mt ln xua ngây di
Xua bun, xua lnh ca thu phai
Gi hoàng hôn tím còn le lói
Gi khách chung tình…vn mi mai

S ht cô n, le lói su
Mng thng ngày trc s nên câu
Mùa thu nay y…còn nc mt
Ca hnh phúc thôi…chng c cu!


Xem thêm:  Rung động trước những lời chúc cho người yêu đi xa hay nhất