Gửi người con bất hiếu – Trần Giang

0
Gửi người con bất hiếu – Trần Giang

Thng con trm mi âu lo
C sao con n nh tro li tàn
Lòng cha chng qun c hàn
Dc bao công sc bo ban con rng:

“i cha khn khó to tn
i con hy vng trm ln an vui
Con i cha gng ngc xuôi
con hc ch mài dùi ting thm”

Cha nhn ói dành cm
Cho con c m bp rm tr tri
C sao con n nng li
Mng cha không tic khi i dèm pha

Nghn lòng mn ng châu sa
Con i hiu c lòng cha thì v
Quay u b bt u mê
Thng công dng dc gng th tu thân!

Dng cha bng c ân cn
Tm lòng hiu tho th nhân ai ci?!


Xem thêm:  Gia đình 42 - Công Chính