Chuyện đời bể dâu – Lê Hải Châu

0
Chuyện đời bể dâu – Lê Hải Châu

Cái Hồ ở xóm Vạn Ninh,

sóng nước, rập rình bèo ong.

Phía tây một quãng đê vòng,

Bến Nam- Bến Bắc nhìn không rõ bờ.

Khách thơ tìm đến ,

Khách câu chọn bến để chờ câu.

Chuyện đời bãi bể nương dâu,

Cứ như là có phép mầu .

Tôi đi xa xóm xa làng,

Mấy năm , hỏi thăm xuống hồ.

, vội niệm Nam Mô!

Ôi trời! Bóng dáng cái hồ còn đâu.?

Đất bồi đã mọc nhà cao,

Cây xanh khuất cả lối vào lối ra.

Cầm lòng, tôi hỏi đưa đà,

Cớ sao lại để người ta lấp hồ.

Ôi trời! Bác hỏi ngây thơ,

Làng đang thiếu đất tính sao.

Hồ kia dễ mấy trăm sào,

Lấp hồ bán đất hầu bao bộn tiền.

, rồi cũng ngồi im,

Bể dâu trước mắt chứ tìm đâu xa.

./.


Xem thêm:  Làng chài ngày tết - Nguyễn Hiền Nhân