Gọi tên nỗi nhớ – Song Vinh

0
Gọi tên nỗi nhớ  –  Song Vinh

v,

quanh lng ph thn thng

ging i:

xanhvng

ng c liu

c em lng m rt nhiu

yu xa l cht bui chiu

kt xe

v,

thm ting gi thit tha

qu hng:

hai ch; bun,

da dit bun

m m trn tr: ci ngun

ngy treo mi mt bn hn t ti

v,

m cn c chn ngi

thn thng bi phn ngn li thy c

bing li k mt ngi m

cng phi k nim bn b trn nhn

v,

thm mt chn:

nm

i,

n,

thm,

cho

quanh tng gic chim bao

i chan nng ngt ti cho

mnh ti


Xem thêm:  Từ Đảo Lý Sơn - Phạm Bá Chiểu