Gió – Nicolás Guillén

0
Gió  –  Nicolás Guillén

Bạn không thể hình dung nổi

Đêm qua gió thổi thế nào!

Người ta nhìn thấy gió

Đuôi cứng, dài, và mắt sáng như sao.

Không cái gì làm gió lạc đường đâu

(Kể cả nguyện cầu và bỏ phiếu)

Gió ào đến túp lều

Đến con thuyền đơn chiếc

Đến hàng cây, đến những gì cần thiết

Gió phá đi, mà gió chẳng biết gì.

Cho đến sáng hôm nay họ trói gió đem về

Họ bất ngờ bắt được

Gió đang lang thang trên đồng lầy thược dược

Gió đang mơ màng

Như những kẻ đang yêu.

Lưu Văn Kha dịch


Xem thêm:  Tự hào Trường Sa - Nam Trần