Em đẹp hơn nhiều tất cả những loài hoa – Bùi Hoàng Tám

0
Em đẹp hơn nhiều tất cả những loài hoa  –  Bùi Hoàng Tám

Em đẹp lắm

tôi không làm thơ nữa

Không xem tranh

cũng không đọc truyện Kiều.

Em đẹp lắm

tôi không trồng hoa nữa

Có đáng gì dẫu cẩm chướng, lan tiêu…

Em lộng lẫy

như một hoàng hôn vắng

Câu thơ tôi

rơi ướt cả chiều buồn

Cây muốn lặng

gió còn không muốn lặng

Tôi hiểu đời còn lắm những mưa tuôn

Tôi cũng biết khi không còn tôi nữa

Em vẫn xinh tươi lộng lẫy giữa đời

Nhưng lúc ấy đâu còn ngọn lửa

Cháy chờ em mê đắm cuối chân trời…!


Xem thêm:  Cảm tạ - Phùng Quán