Đừng vội – Ngạo Thiên

0
Đừng vội – Ngạo Thiên

ng vi ci khi ngi i ang khc
ng vi hn trch mc ting vu v
ng vi bun khi ai hng h
ng gc ng khi ta cn c th

ng vi qun ngha tnh ni nhn th
ng hn th d bt k mt ai
ng t mn khi ta thy ta ti
ng sng vi ngy mai au kh

Hy sng chm gia cuc i ging t
Chn c i ht giao l cuc i
ng than trch s phn hay ng tri
V cuc i chnh ta ngi quyt nh.


Xem thêm:  Người đàn bà đến với đời anh sau em - Đoàn Ngọc Thu