Đừng tự mãn – Ngạo Thiên

0
Đừng tự mãn – Ngạo Thiên

Con đời…gặp muôn ngàn sóng dữ.
Thế …là phép thử .
Hỏi …ai chưa từng .
Trải nghiệm đời…từ mới có khôn.
Đừng quác mắng…hãy ôn tồn nhã nhặn.
Phân ngọn ngành…và răn dặn đúng sai.
Đừng chê bai…hay mỉa mai kẻ khác.
Chắc gì mình…không phạm sai.
Đừng tự mãn…thấy mình tài xuất chúng.
Đừng tâm đắc…mình luôn đúng..người sai.
Hãy …tâm trải dài thấu đáo.
Để đường đời…luôn mã đáo .


Xem thêm:  Khúc hát sông quê - Lê Huy Mậu