Đừng đỗ – Thu Bồn

0
Đừng đỗ – Thu Bồn

Tặng LBH

Ngày mai tôi khóc em đừng dỗ
Đừng dỗ khi tôi rơi
Cơn mưa sẽ tạnh khi trời hửng
Đừng nói ! Chỉ nửa lời

Để im tôi khóc cho
Cái nhìn sau mắt nước trong veo
Đừng lau chi nữa cho thêm xót
Tốt nhất là em cứ khóc theo

Rồi khi tôi nín cho tôi nín
Đừng tưởng là em đã dỗ tôi
Dỗ tôi sao được mà tôi nín
Tôi nín vì em khóc đó thôi.


Xem thêm:  Tháng tư - Võ Ngọc Cẩn