Đời đáng chán – Tản Đà

0
Đời đáng chán – Tản Đà

Ngi i th ngm m hay
Trm nm l ngn, mt ngy di gh!
Cn ai ai tnh ai m
Nhng ai thin c i v nhng u?

i ng chn hay khng ng chn?
Ct chn qunh, ring hi bn tri m
Gi khuynh thnh nht tiu thin cm
Mt xanh trng i nhm bao khch tc
Giang h nht h nhn giai trc
Thin a l trung thc hu tnh
n a ai gi l chim cnh
y nhn th ph sinh l th th
Khch ph th cha dt cu ph th
Ngi phong lu cng m v phong lu
Bc khn hng nng ht chu
Chuyn kim c mt vi cu phi tri
Chu Nam Hi, thuyn chm sng Thu i
Sng Tin ng, c y bn giang
Ngm nghn xa: ai ti hoa, ai tit lit, ai i trang
Cng mt gic m mng trong v tr
i ng chn bit thi l
S chn i xin nh li tri m
Nn chng ngh li ko nhm

Bi ny trch trong truyn ngn Th non nc (Tn tng vn, 1922), lm ra li mt ngi quan vin v mt ngi c u cng m lun vi nhau.


Xem thêm:  Những bài thơ Tú Xương hay nhất