Đi tìm Huế

0
Đi tìm Huế

Anh c ui theo Hu ri sa chân ngã
Bi th dòng sông mi lúc mt xa
u gi, khuu tay rách tm, try xc
Hu âu phi hiên nhà, âu phi ông Ba

Bui sáng m sng git mình vi vã
Gic ng cha yên ã hi h i tìm
Anh chng bit nhng ni nim vit dã
T sóng lòng i din phía lng im

Tra la cháy anh v ngang quán xa
Hi thm mt câu tr li cha thuc
Gia ngày ma, nhìn con thuyn quá bc
Tách b quen, chia nc, ngc xuôi

Có phi trn vào êm là Hu, em i!?
Hi hp hàng cây Ngô, hoa tháng 9
o nh khoé mt en, n bàn tay hn
Ri Hu m h, len li hi chuông

Bn góc i xa gi ting tht thung
Ni thành m toang, Ng Môn b ng
Tt c tuôn ra, anh tan ngi trong gió
Hu v tng mnh nh, ngp toàn thân

Ph hôm nay thn th xát mui ôi chân
Mi dm i, mn cay chiu tng tng
Ri hoàng hôn ung màu gn gn
Dng li ch e khác l áo dài xa

Nghe Vn Lâu ng trách mt on ma
Cht… cn mng toát m hôi h hãi
Choàng ht b vai ca quãng không còn li
Hu quay u ngn ngi khóc cha quên

Anh thoáng gn mt b tóc xoã nghiêng
Chic bông tím hoá thân làm t la
Chp ni hàng trm, hàng nghìn mnh v
Hu bên anh t khép m n ci em


Xem thêm:  Bài thơ Lặng ngắm hoa rơi – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân