Đêm trung thu – Nguyễn Lãm Thắng

0
Đêm trung thu – Nguyễn Lãm Thắng

Nm tay hát vang lên nào!
êm trung thu p bit bao!
Nm tay múa vui êm này
Bn i! bn phng v ây!

Ánh trng sáng trong vô cùng
Ch Hng i! Có bit không?
Xung ây vi em êm này
Ch i! i vui m say!

Tùng tùng rinh!
Ting trng vang vang
Tùng tùng rinh!
Nhp trng rn ràng

Nào bn i!
Vui quá i thôi!
Cùng bên nhau
Rn rã ting ci

Bu tri xanh
Sao sáng lung linh
èn ông sao
Lp lánh bên mình

Quà trung thu
Ta chén i thôi!
Và cùng nhau
Hát khúc yêu i!


Xem thêm:  Mười năm - Nguyễn Nhật Ánh