Đêm sông Cầu – Đỗ Trung Lai

0
Đêm sông Cầu – Đỗ Trung Lai

Anh qua sông Hng, sông ung
Mùa ma bt nc ngu
Không bit ni em
Êm êm mt khúc sông Cu

Ting mt con tôm búng nc
Vó bè ai ct sau lng
Sao gii lt qua mt li
Ri y xung c mt sông

Con sông ca ngi quan h
Sut i nc chy l th
Em i! Em là cô gái
T lâu anh i anh ch

Em là cô Tm tho hin
n gia i anh try hi
Tình ã trao nhau êm m
Mà vn mt nhìn bi ri

Sông Cu khi y khi vi
Chy ngang qua câu quan h
t m vt áo bao ngi
Vt thng t cùng vt nh

Em nói nh nh hi th
Anh nghe nh sut i:
Gi tình yêu nh gi la,
ng quên, ng tàn, ng nguôi!

Tình yêu có t phng em
i qua tháng nm ch i
Tình yêu cng t phng anh
La rng bn chn góc núi

Tình yêu có t hai ta
Chng gn mà gin di
Nhà xa, mt trn càng xa
Gp nhau ln nào cng vi

Ngày mai chc là nhiu nng
Nên sao ging khp trên u
Ngày mai trn min i Bc
Ta lng vào êm sông Cu.

Bài th này ã c nhc s Phan Lc Hoa ph nhc thành bài hát Tình yêu trên dòng sông quan h.


Xem thêm:  Người hàng xóm - Nguyễn Bính