Để giữ gìn hạnh phúc

0
Để giữ gìn hạnh phúc

Nhớ ngày xưa hỏi mẹ
Giữ hạnh phúc thế nào?
Mẹ đưa cho nắm cát
Bảo: "Nắm chặt xem sao?"

Ngày ấy ngây thơ quá
Chẳng hiểu mẹ nói gì
Ùa ra chơi với bạn
Lời mẹ quên khắc ghi

Nhớ ngày nao hỏi mẹ
Hạnh phúc giữ làm sao?
Mẹ đưa cốc nước nóng
"Con cầm xem thế nào?"

Lúc ấy vừa mới lớn
Vẫn chưa hiểu chuyện gì
Nhưng lời mẹ mới nói
Cũng khắc ghi

Ngày con làm đám cưới
Lại hỏi mẹ chuyện xưa
Làm sao giữ hạnh phúc?
Như bố mẹ bây giờ

Mẹ bảo rằng: "hạnh phúc
Là ở đôi bàn tay
Nắm hay buông tùy lúc
Con sẽ hạnh phúc ngay"

Lúc này con đã lớn
Hiểu lời mẹ, khắc ghi
Để giữ gìn hạnh phúc
Là buông, nắm đôi khi…

Chuyện hôn nhân đỗ vỡ
Con với người ly tan
Chạy về nhà
Mẹ lau tràn

Mẹ bảo rằng:" hạnh phúc,
Muốn giữ phải buông tay"
Nhìn người ta bên ấy
Con đã hiểu mình sai

Giờ thì con đã nhớ
Lời mẹ dạy hôm qua
Để giữ gìn hạnh phúc
Càng nắm chặt càng xa

Giờ thì con đã nhớ
Hạnh phúc ở quanh đây
Để giữ gìn hạnh phúc
Đôi lúc phải buông tay

Để giữ gìn hạnh phúc
Đôi lúc phải buông ra
Để giữ gìn hạnh phúc
Càng nắm chặt càng xa…


Xem thêm:  Khám phá những bài thơ ngắn hay về biển xúc động nhất