Đất quê ta mênh mông – Bùi Minh Quốc

0
Đất quê ta mênh mông – Bùi Minh Quốc

Mẹ đào hầm từ thuở tóc còn xanh 
nay mẹ đã phơ phơ bạc đầu 
mẹ vẫn đào hầm dưới tầm đại bác 
bao đêm rồi tiếng cuốc vọng năm canh. 

Đất nước mình hai mươi năm chiến tranh 
tiếng cuốc năm canh nặng tình đất nước 
hầm mẹ giăng như luỹ như thành 
che chở mỗi bước chân con bước. 

Đất quê ta mênh mông 
quân thù không xăm hết được 
lòng mẹ rộng vô cùng 
mẹ giấu cả sư đoàn dưới đất 
nơi hầm tối lại là nơi sáng nhất 
nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam. 

Trên nắp hầm 
bầy giặc Mỹ xúm vào đánh mẹ 
nửa lời không hé 
mẹ lặng thinh trước những trận đòn thù. 

Trên mình mẹ mang nhiều thương tật 
tóc mẹ bạc rồi lại bạc thêm 
nhưng đêm đêm 
từng nhát cuốc vẫn xoáy vào ruột đất. 

Có những đoàn quân từ lòng đất xông lên 
quân thù bạt vía 
xung quanh chúng đều là trận địa. 

Đất quê ta mênh mông 
lòng mẹ rộng vô cùng.


Xem thêm:  Khe chim kêu - Vương Duy