Cuối cùng – Lâm Vị Thủy

0
Cuối cùng  –  Lâm Vị Thủy

Thứ bảy mà sao trời muốn khóc

Không em thành phố trống vô cùng

Tôi đứng chờ xem mà sợ lạc

Chuyến xe nào mang tôi xa thêm em

Như thuở mười lăm thường trốn học

Hồn tôi lang thang đi tìm mình

Dấu tay thượng đế quên điểm chỉ

Tôi đem thân mòn phơi công viên

Em vùi da thịt trên bồn cỏ

Cột điện làm se những sợi vàng

Lời trăn trối nén tung ngoài lệ

Hai đứa gần nhau giấc ngủ đen.


Xem thêm:  Khám phá 222 bài thơ tình bạn đao được săn đón nhất hiện nay