Anh em – Ngạo Thiên

2
Anh em – Ngạo Thiên

Giàu cũng vui, nghèo cũng vui
sướng khổ, tiến lùi có nhau
chung giọt máu đào
đùm bọc, trước sau thuận hoà
Đừng vì phú quý vinh hoa
lời dạy, mẹ cha sinh thời.

Đời người ngắn ngủi có ai hay
tàn úa theo tháng ngày
Phù vân một kiếp đời như mộng
Anh em tay trong tay.


Xem thêm:  Lắng đọng cùng những stt chán đời không muốn sống sâu sắc nhất