Cuối cùng cho một tình yêu – Trịnh Cung

0
Cuối cùng cho một tình yêu – Trịnh Cung

thôi em v
Chiu ma giông ti
Bây gi anh vui
Hai bàn tay ói
Bây gi anh vui
Hai bàn chân mi
Thi gian ni ây
Bây gi anh vui
Mt linh hn ri
Tình yêu x này
Mt ln yêu thng
Mt i bão ni
Giã t giã t
Chiu ma giông ti
Em i, em i!

Su thôi xung y
Làm sao em nh
Ma ngoài song bay
Li ca anh nh
Ni lòng anh ây

1958

Bài th này ã c nhc s Trnh Công Sn ph nhc thành bài hát cùng tên.


Xem thêm:  Cần thiết - Nguyên Sa