Con cáo và tổ ong – Hồ Chí Minh

0
Con cáo và tổ ong – Hồ Chí Minh

Tổ ong lủng lẳng trên cành, 
Trong đầy mật nhộng, ngon lành lắm thay! 
Cáo già nhè nhẹ lên cây, 
Định rằng lấy được ăn ngay cho dòn. 
Ong thấy cáo muốn cướp con, 
Kéo nhau xúm lại vây tròn cáo ta. 
Châm đầu, châm mắt cáo già, 
Cáo già đau quá phải sa xuống rồi. 

  * 

Ong kia yêu giống, yêu nòi, 
Đồng tâm, hợp lực đuổi loài cáo đi. 
Bây giờ ta thử so bì, 
Ong còn đoàn kết, huống chi là người! 
Nhật, Tây áp bức giống nòi, 
Ta nên đoàn kết để đòi .


Xem thêm:  Đất nước mình sẽ bừng sáng giữa năm châu - Đặng Duy Phiên