Con cáo và tổ ong – Hồ Chí Minh

0
Con cáo và tổ ong – Hồ Chí Minh

T ong lng lng trên cành, 
Trong y mt nhng, ngon lành lm thay! 
Cáo già nhè nh lên cây, 
nh rng ly c n ngay cho dòn. 
Ong thy cáo mun cp con, 
Kéo nhau xúm li vây tròn cáo ta. 
Châm u, châm mt cáo già, 
Cáo già au quá phi sa xung ri. 

  * 

Ong kia yêu ging, yêu nòi, 
ng tâm, hp lc ui loài cáo i. 
Bây gi ta th so bì, 
Ong còn oàn kt, hung chi là ngi! 
Nht, Tây áp bc ging nòi, 
Ta nên oàn kt òi t do.


Xem thêm:  Tỏ lòng - Phạm Ngũ Lão