Chuyến tàu tuổi thơ – Tuấn Nguyễn

0
Chuyến tàu tuổi thơ – Tuấn Nguyễn

Ai bit c ni nào có bán
Mua dùm tôi mt tm vé tui th
Hành trình này tôi vn hng m
Quay tr li nhng ngày xa th u.

Ga u tiên bn sông xa yêu du
Nhng bui tra, trn m nhy tm trung
Ri vi vàng trèo bt t chim luôn
Cô bn nh ngc nhìn… " Con chim ó".

Ri tôi n cánh ng luôn lng gió
Ni tui th chy th nhng cánh diu
a lên tri nhng câu c du yêu
ti n p mn ho sù s…

Ga k tip tôi v ngôi trng c
Tìm bn bè, thm lp hc ngày xa
Trng tan trng vn nán li quá tra
Vi vã vit lá th không dám gi.

Ngôi nhà nh cui làng tôi s ti
Dõi mt tìm khúc rut m sinh ra
Mà cha tôi chôn cui hiên nhà
"Cho nó mát sau thng này mau ln! "

Và còn na sân ình ni nô gin
Qu bóng rm mà vn á tng bng
Thng thì vui thua sao c lng khng
"Tao á thng, mày thua mau chui háng… "

Cht thc gic nghe gà va gáy sáng
Hóa ra m! Chân vn bc lên tàu
Tai thm nghe có ting v càu nhàu
Th cho lm ti nm mê nói sng.


Xem thêm:  Những câu nói hay của các vĩ nhân nổi tiếng trên thế giới đáng để suy ngẫm