Chiếc khăn mùa đông – Nguyễn Lãm Thắng

0
Chiếc khăn mùa đông – Nguyễn Lãm Thắng

Mẹ rút từng sợi mưa
Trên đôi tay rét buốt
Mẹ đan sớm vào trưa
Thành chiếc khăn ấm áp

Mẹ choàng vào cổ con
Dải tình thương nồng ấm
Con đi giữa chiều đông
Gió mưa dường bớt lạnh

Ôi! chiếc khăn mùa đông
Là tình yêu của mẹ
rực hồng
lòng con trẻ.


Xem thêm:  Hạt gạo làng ta - Trần Đăng Khoa