Chạy – Ngạo Thiên

0
Chạy – Ngạo Thiên

Chạy sao thoát khỏi…miệng người đời.
Buông lời mai mỉa…miệng nghiệp khơi.
Dèm pha nói xấu chuyện thường thấy.
Nghĩ đến chi nhiều…hãy buông lơi.

Lòng người khó đoán…hỡi ai ơi.
Ganh ghét hại nhau…thế .
Chỉ vì ỉch kỷ, lòng đố kỵ.
Hại người hại bạn…quả nghiệp khơi.

Chạy sao thoát được…một chữ tình.
Âu là duyên số…kiếp trùng sinh.
Có duyên có nợ hôm nay gặp.
Trả hết cho xong…chớ luỵ mình.

Chạy sao cho khỏi…bóng với hình.
Nghiệp đời ân oán….
Nhân quả duyên nghiệp theo muôn kiếp.
Có vay có trả…hợp lẽ tình.

ngắn ngũi…đừng khóc than.
Buông xả …chớ buộc ràng.
Ưu tư sầu muộn tự chuốc khổ.
Đắm đuối mà chi…kẻo muộn màng.

Chạy sao cho khỏi…nhịp .
điểm bạc…theo năm tháng.
Sống sao vui khoẻ đời có ích.
An lành …sống an khang.


Xem thêm:  Thăm bạn - Lê Trọng Dự